Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss. På EdQu har vi några grundläggande principer:

  • Vi ber dig inte om personlig information om vi inte verkligen behöver den.
  • Vi delar inte din personliga information med någon annan, såvida det inte krävs för att följa lagen, utveckla våra produkter, eller skydda våra rättigheter.
  • Vi sparar inte personlig information på våra servrar om det inte krävs för kontinuerlig drift av någon av våra tjänster.

Nedan följer vår integritetspolicy som innehåller dessa mål.

Introduktion

EdQu AB ("EdQu") driver flera webbplatser, inklusive edqu.se. Det är EdQu:s policy att respektera din integritet gällande all information vi samlar in via våra webbplatser.

Om du har frågor gällande att ta bort eller korrigera dina personuppgifter, kontakta vår support via [email protected].

Webbplatsbesökare

Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar EdQu in information som ej kan användas för att identifiera en person (“ej personligt identifierande information”) av det slag som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgänglig, såsom typ av webbläsare, språkinställningar, hänvisande webbplats, samt datum och tid för varje besökarförfrågan. EdQu:s syfte med att samla in icke-personlig information är att bättre förstå hur EdQu:s besökare använder webbplatsen. Från tid till annan kan EdQu släppa ej personligt identifierande information på aggregerad nivå, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av webbplatsen.

EdQu samlar också potentiellt personligt identifierande information som IP-adresser för besökare till våra webbplatser. EdQu avslöjar endast IP-adresser under samma omständigheter som EdQu avslöjar personlig information som beskrivs nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till EdQu:s webbplatser väljer att interagera med EdQu på ett sätt som kräver att EdQu samlar in personligt identifierande information. Mängden och typen av information som EdQu samlar in beror på typen av interaktion. Till exempel ber vi lärare som registrerar sig för ett konto på edqu.se att lämna uppgifter om sin skola och en e-postadress. I samtliga fall samlar EdQu in sådana uppgifter endast om det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med EdQu. EdQu avslöjar inte personligt identifierande information bortsett de fall som beskrivs nedan. Besökare kan alltid vägra att lämna ut personlig information, men detta kan hindra dem från att använda vissa funktioner på webbplatsen.

Aggregerad data

EdQu kan samla in statistik om beteendet hos webbplatsbesökare. Till exempel kan EdQu analysera genomsnittliga resultat på tester som körs eller använda screening för att identifiera skräppost. EdQu kan visa denna information offentligt eller vidarebefordra den till tredje part. Däremot EdQu inte avslöja personligt identifierbar information utöver det som beskrivs nedan.

Skydd av viss personligt identifierande information

EdQu vidarebefordrar potentiellt personligt identifierande information och personligt identifierande information endast till de anställda, underleverantörer och anslutna organisationer som (i) behöver få tillgång till informationen för att kunna bearbeta den å EdQu vägnar eller för att tillhandahålla tjänster som är tillgängliga på EdQu:s webbplatser, och (ii) har tecknat avtal om att inte lämna ut det till andra. Några av de anställda, underleverantörerna och de anslutna organisationerna kan vara belägna utanför ditt hemland; genom att använda EdQu:s webbplatser samtycker du till vidarebefordran av sådan information till dem. EdQu kommer inte hyra ut eller sälja potentiellt personligt identifierande information och personligt identifierande information till någon. Bortsett från fallen med anställda, underleverantörer och anslutna organisationer som beskrivits ovan, vidarebefordrar EdQu endast potentiellt personligt identifierande information och personligt identifierande information som svar på en stämning, efter domstolsbeslut eller annan statlig begäran, eller när EdQu handlar i god tro att utlämnandet är rimligen nödvändigt för att skydda egendom eller rättigheter för EdQu, tredje part eller allmänheten.

Om du är en registrerad användare av EdQu och har lämnat ut din e-postadress, förbehåller EdQu sig rätten att skicka e-post för att berätta om nya funktioner, få dina synpunkter, eller bara hålla dig uppdaterad med vad som händer med EdQu och våra produkter. Om du skickar oss en förfrågan (t.ex. via ett e-postmeddelande eller via någon av våra återkopplingsmekanismer), förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att förtydliga eller svara på din förfrågan eller för att hjälpa oss att stödja andra användare. EdQu vidtar alla åtgärder som rimligen behövs för att skydda all potentiellt personligt identifierande information och personligt identifierande information mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller radering.

Kakor (“Cookies”)

En cookie är en informationssträng som en webbplats lagrar på besökarens dator, som besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång de återvänder till webbplatser. EdQu använder cookies för att hjälpa EdQu att identifiera och spåra besökare, deras användning av EdQu:s webbplatser och deras inställningar på webbplatserna. EdQu:s besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare till att inte använda cookies innan de använder EdQu:s webbplatser. Nackdelen med detta är att vissa funktioner på EdQu:s webbplatser antagligen inte fungerar på rätt sätt utan användning av cookies.

Marknadsföring

EdQu använder vissa tredjepartstjänster för att bättre förstå användningen av webbplatserna och för att kunna marknadsföra sig på ett mer relevant sätt mot potentiella besökare. Dessa tjänster inkluderar, men är inte begränsade till Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, och Google Analytics Demographics and Interest Reporting. I vissa fall kan denna information användas för att utföra riktade marknadsföring av EdQu mot tidigare besökare till EdQu:s webbplatser via annonsering på Internet. Denna marknadsföring kan också baseras på cookies (se ovan). Besökare till EdQu:s webbplatser kan välja att avaktivera spårning av sina besök genom att besöka Googles annonsinställningar och avaktiveringssidan för Network Advertising Initiative.

Företagsöverlåtelser

Om EdQu, eller väsentligen alla dess tillgångar, är föremål för ett förvärv, eller i den osannolika händelse att EdQu går i konkurs eller försätts i konkurs, skulle användarinformation vara en av de tillgångar som överförs eller förvärvas av tredje part. Genom användande av EdQu:s webbplatser bekräftar du att sådana överföringar kan ske, och att varje potentiell förvärvare av EdQu kan fortsätta att använda din personliga information på de sätt som anges i denna policy.

Ändringar av integritetspolicyn

Även om de flesta ändringar sannolikt kommer att vara mindre, kan EdQu ändra sin integritetspolicy från tid till annan. EdQu uppmuntrar besökarna att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar gällande integritetspolicyn. Ditt fortsatta användande av EdQu:s webbplatser efter någon ändring i denna integritetspolicy kommer att utgöra ditt godkännande av en sådan ändring.

Ändringslogg:

  • 28 januari 2015: Lade upp integritetspolicy.

Redo att komma igång
med EdQu?

Skapa ett konto för att stötta dina elevers utveckling redan idag!


Skapa gratis konto

Behöver du hjälp?
 

Få svar på vanliga frågor eller prata med någon som kan förstå just dina behov.


Få hjälp

Vill du veta mer om hur
EdQu funkar?

För dig som är nyfiken har vi samlat mer information om EdQu här.


Läs om hur det funkar