Kraftfulla digitala verktyg för lärare, rektorer och elever

EdQu är enkelt och givande att använda för alla i skolan.

Träna

EdQu öppnar upp träningsmöjligheter som går bortom vad en vanlig lärobok kan erbjuda. Eleverna kan träna på egen hand, men du kan också vara med och styra deras arbete.

Helt digitalt

Med EdQu behövs det inga fysiska läromedel. Eleverna kan själva öva smidigt direkt i tjänsten.

Detaljerad översikt

Följ hur eleverna tränar och vad de har svårt med på både individ- och gruppnivå.

Omedelbar återkoppling

Under träningen får eleven direkt återkoppling på såväl fråge- som kapitelnivå.


Träningsmål

Skapa mål för dina elevers träning som de kan arbeta mot både i och utanför skolan. Träningsmål engagerar både de elever som har det svårt samt de som behöver något extra att bita i.

Redo att komma igång
med EdQu?

Skapa ett konto och planera din första aktivitet redan idag!


Skapa gratis konto

Behöver du hjälp?
 

Få svar på vanliga frågor eller prata med någon som kan förstå just dina behov.


Få hjälp

Vill du veta mer om hur
EdQu funkar?

För dig som är nyfiken har vi samlat information om våra tjänster här.


Läs om hur det funkar